START

HUSENES HISTORIE

FORENINGENS VEDTÆGTER

BESTYRELSEN

MEDLEMMER

KONTAKT

 

Foreningens formål er at tilvejebringe midler til oprettelse og bevarelse af boliger til foreningens medlemmer.
I 1873 tog kammerherre, arkitekt og byplanlægger Ferdinand Meldahl initiativ til at stifte Foreningen til Erhvervelse af Kunstnerboliger, som lod opføre en ejendom med boliger og atelierer for akademiuddannede kunstnere. Kunstnerhjemmet, Gothersgade 143, 1123 København K, stod færdigt i 1878.
I 1958 erhvervede foreningen yderligere ejendommen Bartholinsgade 7, 1356 København K.
Foreningen tildeler de 15 lejligheder med tilhørende atelier i Gothersgade og de 12 lejligheder i Bartholinsgade til sine medlemmer efter medlemsanciennitet.
Foreningen har i øjeblikket ca. 210 medlemmer, hvor af 27 bebor lejlighederne.

Betingelse for optagelse i foreningen er fremvisning af gyldigt medlemsskab til Kunstnersamfundet.


Kontakt til foreningen om medlemskab sendes til:

Formanden Jeanne Cleemann Betak, mail: betak@cleemann.nu


Nyheder

15. marts 2021

Årets generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Grundet Covid-19 er det endnu ukendt hvordan regelsæt for forsamlinger ser ud ultimo marts i år.

Derfor udsættes GF og vil finde sted senest med udgang af maj måned.

Idet vi ser frem til igen at kunne samles,

Hilsen bestyrelsen for Kunstnerboliger.