START

HUSENES HISTORIE

FORENINGENS VEDTÆGTER

BESTYRELSEN

MEDLEMMER

KONTAKT

 

Foreningens formål er at tilvejebringe midler til oprettelse og bevarelse af boliger til foreningens medlemmer.
I 1873 tog kammerherre, arkitekt og byplanlægger Ferdinand Meldahl initiativ til at stifte Foreningen til Erhvervelse af Kunstnerboliger, som lod opføre en ejendom med boliger og atelierer for akademiuddannede kunstnere. Kunstnerhjemmet, Gothersgade 143, 1123 København K, stod færdigt i 1878.
I 1958 erhvervede foreningen yderligere ejendommen Bartholinsgade 7, 1356 København K.
Foreningen tildeler de 15 lejligheder med tilhørende atelier i Gothersgade og de 12 lejligheder i Bartholinsgade til sine medlemmer efter medlemsanciennitet.
Foreningen har i øjeblikket ca. 210 medlemmer, hvor af 27 bebor lejlighederne.

Betingelse for optagelse i foreningen er fremvisning af gyldigt medlemsskab til Kunstnersamfundet.


Kontakt til foreningen om medlemskab sendes til: Formanden Jeanne Cleemann Betak,

mail: betak@cleemann.nu


Nyheder

1. juli 2021

Foreningen har i år optaget 10 nye medlemmer - det er meget glædeligt.

Pr. 1.juli er foreningen overgået til ny administrator Wantzin Ejendomsadvokater -
bestyrelsen ser frem til et frugtbart samarbejde.

Grundet Covid19 er regelsæt for større forsamlinger nu ændret så det igen synes
forsvarligt at fastlægge en dato for årets udsatte generalforsamling.

Bestyrelsen har enstemmigt vedtaget at indgå samarbejde med Varmings Tegnestue
og Martin Funch Rådgivende Ingeniørfirma omkring Gothersgade-istandsættelsen
(nye rørføringer og badeværelser).

Derinden GF 2021 arbejder bestyrelsen på at få fastlagt den samlede byggesum -
her under at bestyrelsen kan bemyndiges til at varetage omlægning og optagelse af lån.

Bestyrelsen vil derfor i samarbejde med administrator søge mod at årets GF vil blive afholdt
i løbet af september 2021.

Idet vi ser frem til igen frit at kunne samles,

Hilsen bestyrelsen for Kunstnerboliger.