START

HUSENES HISTORIE

FORENINGENS VEDTÆGTER

BESTYRELSEN

MEDLEMMER

KONTAKT

 

Foreningens formål er at tilvejebringe midler til oprettelse og bevarelse af boliger til foreningens medlemmer.
I 1873 tog kammerherre, arkitekt og byplanlægger Ferdinand Meldahl initiativ til at stifte Foreningen til Erhvervelse af Kunstnerboliger, som lod opføre en ejendom med boliger og atelierer for akademiuddannede kunstnere. Kunstnerhjemmet, Gothersgade 143, 1123 København K, stod færdigt i 1878.
I 1958 erhvervede foreningen yderligere ejendommen Bartholinsgade 7, 1356 København K.
Foreningen tildeler de 15 lejligheder med tilhørende atelier i Gothersgade og de 12 lejligheder i Bartholinsgade til sine medlemmer efter medlemsanciennitet.
Foreningen har i øjeblikket ca. 220 medlemmer, hvor af 25 samt 2 enker bebor lejlighederne.

Betingelse for optagelse i foreningen er fremvisning af gyldigt medlemsskab til Kunstnersamfundet.

Kontakt til foreningen om medlemskab mailes til:
martin.askholm@icloud.com

FORMANDENS ÅRSBERETNING 2020 >

REGNSKAB 2019 >