START

HUSENES HISTORIE

FORENINGENS VEDTÆGTER

BESTYRELSEN

MEDLEMMER

KONTAKT

 

Foreningens formål er at tilvejebringe midler til oprettelse og bevarelse af boliger til foreningens medlemmer.
I 1873 tog kammerherre, arkitekt og byplanlægger Ferdinand Meldahl initiativ til at stifte Foreningen til Erhvervelse af Kunstnerboliger, som lod opføre en ejendom med boliger og atelierer for akademiuddannede kunstnere. Kunstnerhjemmet, Gothersgade 143, 1123 København K, stod færdigt i 1878.
I 1958 erhvervede foreningen yderligere ejendommen Bartholinsgade 7, 1356 København K.
Foreningen tildeler de 15 lejligheder med tilhørende atelier i Gothersgade og de 12 lejligheder i Bartholinsgade til sine medlemmer efter medlemsanciennitet.
Foreningen har i øjeblikket ca. 210 medlemmer, hvor af 27 bebor lejlighederne.

Betingelse for optagelse i foreningen er fremvisning af gyldigt medlemsskab til Kunstnersamfundet.


Kontakt til foreningen om medlemskab sendes til: Formanden Jeanne Cleemann Betak,

mail: betak@cleemann.nu


Nyheder

2. december 2021

Forningen har i 2021 optaget 16 nye medlemmer - det er meget glædeligt.

Der er nedsat en gruppe der arbejder for at tilvejebringe midler til oprettelse af flere kunstnerboliger, atelier og fællesfasciliteter for at tilgodese at Foreningens oprindelige vedtægtsbestemte, dobbelte formål: at hjælpe ældre, ubemidlede yngre, talentfulde kunstnere ved at skaffe ateliers og bolig. Arbejdsgruppen vil fremlægge et arbejdspapir på kommende GF.

Grundet Covid19 udsættelser søger bestyrelsen nu at fastlægge en dato for forsamling primo 2022. Her under at den samlede byggesum for istandsættelse af Gothersgade kan estimeres primo 2022 hvorved bestyrelsen kan bemyndiges til at varetage omlægning og optagelse af lån.

Idet vi ser frem til igen frit at kunne samles,

Hilsen bestyrelsen for Foreningen for Erhvervelse af Kunstnerboliger